A kórusról

Szent Demeter Kamarakórus
(Jaksity Ivan fotója)Az ELTE Szent Demeter Kamarakórusa

A Szent Demeter Kamarakórus mint az ELTE Szláv Tanszékének kórusa 1997 októberében alakult, Sztefanovity Dimitrije professzor kezdeményezésére, Zongor Attila karnagy vezetésével. A kórus tagjait a szláv ortodox zene iránt elkötelezettek alkotják: amatőrök, akiket a zene, az éneklés szeretete és a jó közösség tart össze. A kezdeti 7 fős taglétszám az utóbbi esztendőkben 10-15 főre emelkedett. Kórusunk a 2000. évben vette fel a Szent Demeter Kórus nevet.

Próbáinkon a kóruséneklés mellett nagy hangsúlyt fektetünk a helyes hangképzés és a szép kiejtés gyakorlására. Ennek megvalósításában kezdetben Talabér Emese, majd Thomas Györgyi, a kórus jelenlegi karnagya (korábbi másodkarnagya) nyújtott, nyújt segítséget. A zeneművek autentikus előadásában sokat köszönhetünk Miroszlav, Lázár és Pavel atyáknak, akik folyamatosan figyelemmel kísérték tevékenységünket, valamint Danica Petrovics nemzetközi hírű belgrádi zenetudósnak, aki korábban rendszeresen látogatta próbáinkat, koncertjeinket, és hasznos tanácsaival látta el az együttest.

Kórusunk repertoárdarabjai között szláv egyházi és világi kórusremekek találhatók. Megalakulásunk óta csaknem 100 művet tanultunk meg. Műsorunkon egyaránt megtalálhatók a szerb ortodox liturgia énekei és a liturgián kívül énekelt egyházi karművek is. Nagy sikernek könyvelhetjük el, hogy immáron az ortodox liturgia teljes énekes anyagát sikerült több változatban is elsajátítanunk. Rendszeresen működünk közre liturgiákon a Szerb utcai templomban.

A kórus több tagja, valamint tiszteletbeli elnöke, Sztefanovity Dimitrije professzor révén igen szoros szálakat sikerült kiépítenünk a magyarországi szerb közösséggel. Rendszeres résztvevői vagyunk a jelentősebb magyarországi szerb kulturális rendezvényeknek, egyéb fesztiválok mellett évente meghívást kapunk a deszki szerb fesztiválra. A kórus több ízben járt Szerbiában; 2004 őszi belgrádi koncertünkről a mértékadó szerb napilap, a Politika is beszámolt.

A kórus szerepléseire különféle meghívások teremtenek alkalmat. Évente 5-10 alkalommal lépünk fel. Jelentős fellépéseink közé tartoztak múzeumi koncertjeink (Szépművészeti Múzeum, Iparművészeti Múzeum, Nemzeti Múzeum) és a magyarországi szlavisztika fennállásának 150. évfordulóját köszöntő rendezvénysorozat megnyitása. Hosszú éveken át hagyománosan felléptünk az ELTE Szláv Intézetének karácsonyi ünnepi rendezvényén is. Rendszeresen fellépünk a helyi szerb közösségek kulturális rendezvényein Lóréven, Szentendrén, Pomázon, ahol mindig nagy szeretettel fogadják kórusunkat. Fellépéseink részletei az ortodox, ill. szerb kultúrával kapcsolatos televízióműsorokban is többször megjelentek.

Mindig nagy örömmel teszünk eleget más felekezetek felkéréseinek: így több ízben is énekeltünk katolikus, református templomokban is, a magunk módján ezzel is kifejezve a türelmet, a toleranciát, a szellemi közösséget.
Üdvözlés
Kezdőlap
Hírek, események
Keleti ortodox kereszténység
Szent Demeterről
A kórusról
Karnagy
Tiszteletbeli karnagyok
Tiszteletbeli elnök
Kórustagok
Elérhetőség
Dalok
Kottatár
Képgaléria
Ortodox naptárak
Levelezőlista tagoknak
Meghívás a kórusba